CD Ensiklopedia Hadith Kitab 9 Imam

1 CD boleh install 3 Pc DAPATKAN KITAB-KITAB BERHARGA BERIBU-RIBU RINGGIT MALAYSIA HANYA DENGAN RM 180 Alhamdulillah, kini anda tidak perlu lagi membelek satu per satu lembaran kitab hadits yang berjilid-jilid kerana  kini, lebih 62,000 hadits hanya di hujung jari anda!!! Program ini seperti Google Search Engine… Hanya taipkan keyword yang ingin anda  cari, ia akan cari dalam CD Ensiklopedia Hadith kitab 9 Imam yang berjilid-jilid. Masa anda lebih jimat..Insha Allah Carian hadits boleh dicari sama ada dalam bahasa Melayu atau Arab!!! Amat berguna, bukan? SEMBILAN JUDUL KITAB YANG TERKANDUNG: Shahih Al-Bukhari : (77 Kitab, 3761 Bab, 7008 Hadits) Shahih Muslim … Continue reading CD Ensiklopedia Hadith Kitab 9 Imam

DVD Belajar Interaktif Hadith dan Ilmu Hadith

_____________________________________________ ADA DALAM STOK _________________________________________________________________ Bukan semua Hadis dapat dijadikan sandaran, karena tidak semua hadis benar-benar bersumber dari Rasulullah SAW. Dalam Ilmu Hadis dikenal dengan beberapa pembagian: ada yang Sahih, ada yang Hasan, dan ada juga yang dha’if (lemah), bahkan ada yang palsu. Hadis palsu dan yang lemah sekali, tidak dapat dijadikan dalil dan tuntunan. Nah, apakah anda bisa mengetahui ciri hadis palsu? Apakah anda mengetahui kenapa sebuah hadis dikatagorikan sahih, dan yang lain tidak ? Jika kitab Al-Qur’an hanya satu, kitab-kitab Hadis sangatlah banyak. Ada Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim, ada juga Mu’jam al-Tabarani, Syu’ab al-Iman karya al-Baihaqi, ada Tsawab al-A’mal … Continue reading DVD Belajar Interaktif Hadith dan Ilmu Hadith

Kitab Syarah Riyadhus Shalihin 4 Jilid (Hardcover)

Alhamdulillah, telah hadir di hadapan pembaca Syarah Riyadhus Shalihin jilid 1-4 karya Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. Kitab ini merupakan syarah (penjelasan) dari kitab Riyadhus Shalihin karya imam an-Nawawi. Kitab hadits yang sangat masyhur di kalangan umat Islam. Berisi sejuta faedah sebagai bekal bagi seorang muslim untuk menuju kampung akhirat. Cakupan pembahasannya meliputi etika (adab) dan akhlak, baik akhlak terhadap sang Pencipta, diri sendiri, mahupun terhadap orang lain. Juga tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs (penyucian jiwa), pengubat hati, dan amalan-amalan lain yang merupakan perilaku dan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang arif.   Banyak sekali ulama yang telah mensyarah … Continue reading Kitab Syarah Riyadhus Shalihin 4 Jilid (Hardcover)