Archive for category Kitab Hadith

CD Ensiklopedia Hadith Kitab 9 Imam

CD HADITH 9 IMAM

1 CD boleh install 3 Pc

DAPATKAN KITAB-KITAB BERHARGA BERIBU-RIBU RINGGIT MALAYSIA HANYA DENGAN RM 180

Alhamdulillah, kini anda tidak perlu lagi membelek satu per satu lembaran kitab hadits yang berjilid-jilid kerana  kini, lebih 62,000 hadits hanya di hujung jari anda!!!

Program ini seperti Google Search Engine… Hanya taipkan keyword yang ingin anda  cari, ia akan cari dalam CD Ensiklopedia Hadith kitab 9 Imam yang berjilid-jilid. Masa anda lebih jimat..Insha Allah

Carian hadits boleh dicari sama ada dalam bahasa Melayu atau Arab!!! Amat berguna, bukan?

SEMBILAN JUDUL KITAB YANG TERKANDUNG:

 1. Shahih Al-Bukhari : (77 Kitab, 3761 Bab, 7008 Hadits)
 2. Shahih Muslim : (56 Kitab, 1348 Bab, 5362 Hadits)
 3. Sunan Abu Daud : (35 Kitab, 1897 Bab, 4590 Hadits)
 4. Sunan Tirmizi : (49 Kitab, 2001 Bab, 3891 Hadits)
 5. Sunan Nasa’i : (51 Kitab, 2499 Bab, 5662 Hadits)
 6. Sunan Ibnu Majah : (32 Kitab, 1536 Bab, 4332 Hadits)
 7. Musnad Ahmad : (14 Kitab, 1275 Bab, 26,363 Hadits)
 8. Muwatha’ Imam Malik : (32 Kitab, 650 Bab, 1549 Hadits)
 9. Sunan Darimi : (24 Kitab, 1368 Bab, 3367 Hadits)

  ___________________________________________________________________________________________

  Info tambahan:CD Ensiklopedia Hadith Kitab 9 Imam merupakan program komputer platform Windows yang berisi lebih dari 60 ribu hadits dari kitab-kitab Hadits yang disusun oleh 9 Imam Hadits terkemuka.Kandungan:

  • Lebih dari 62,000 hadits disertai data yang lengkap
  • 9 pilihan kitab Imam Hadits yang tersohor
  • Data perawi hadits
  • Darjat Hadits sama ada Shahih, Hasan, Dhaif atau sebagainya
  • Sanad / jalan sampainya hadits
  • Data hadits pendukung (Takhrij) & Perbandingan Hadits
  • Ilmu Hadits ringkas dan mudah
  • Sokongan penomboran hadits untuk versi kitab lain

  Plus:

  • Indeks Hadits
  • Kumpulan Hadits berdasarkan kategori
  • Perbandingan Hadits
  • Pencarian & Penyalinan Teks Arab dan Terjemahan
  • Biografi 9 Imam Hadits
  • Daftar Rawi

  System Requirements: Pentium III 600MHZ (P.IV recommended)

  RAM 128MB (256MB recommended)

  Windows 98, 2000, XP SP1, XP SP2, Vista, Windows 7 Screenshot Cd ensiklopedia hadits kitab 9 imam versi desktop

  Terdapat lebih 62 ribu hadits dari 9 kitab hadits (kutubut tis’ah) lengkap dengan teks Arab dan terjemah dalam bahasa Melayu Indonesia.

  Disajikan Dalam Model Buku

  Seluruh hadits disajikan menyerupai buku digital yang nyaman. Setiap hadits dilengkapi diagram sanad, serta informasi dari perawi hadits tersebut.

  Mendukung Multi Penomboran

  Mendukung beberapa metode penomoran hadits yang telah dikenal secara luas (Al-Alamiyah, Fathul Bari, Syarah An-Nawawi, dll).

  Darjat Kesahihan Hadith

  Setiap hadits yang ditampilkan (kecuali Musnad Ahmad) dilengkapi dengan derajat keshahihan hadits menurut ulama.

  Diagram sanad Hadith

  Berbagai sanad (jalan sampainya hadits) dari suatu hadits ditampilkan dalam bentuk diagram yang informatif.

  Informasi Perawi Hadith

  Informasi dari perawi suatu hadits ditampilkan sehingga kita dapat lebih mudah mengenal perawi tersebut.

  Statistik Seorang Perawi

  Statistik keberadaan perawi dalam sanad berbagai hadits dari setiap buku hadits ditampilkan dalam bentuk grafik yang informatif.

  Diagram Pohon Sanad

  Terdapat pohon jalur sanad dari suatu hadits yang menampilkan “penggabungan” berbagai sanad dari hadits tersebut.

  Copy Paste Antara Aplikasi

  Teks arab dan Melayu (indonesia) (terjemahan) dari setiap hadits dapat disalin (copy) dan ditempel (paste) ke aplikasi lain dengan mudah

  Penyaringan Hasil Pencarian

  Pencarian atas hadits dapat dilakukan dengan mudah baik pada seluruh buku maupun pada buku tertentu. Hasil pencariannya juga dapat disaring.

  Bookmark dan Catatan

  Fasiliti Bookmark untuk menandai hadits dan memasukkannya ke dalam grup tertentu. Kita juga dapat memberikan catatan atas hadits yang dibuka.

  Pengaturan Font Fleksibel

  Font yang digunakan pada teks arab dan latin dapat ditampilkan menggunakan berbagai font yang telah di-install pada komputer user sebelumnya.

  Pewarnaan secara otomatis

  Aplikasi akan secara otomatis memberikan pewarnaan untuk membedakan antara sanad, perawi, dan matan suatu hadits.

  Keyboard Virtual Arab

  Onscreen keyboard untuk mengetik huruf arab sehingga mempermudah user yang tidak menggunakan keyboard arab.

  Klasifikasi Perawi

  Perawi pada diagram sanad ditampilkan dengan warna yang berbeda sesuai klasifikasinya. Juga tersedia legend warna yang digunakan.

  Sangat berguna bukan???

  Juga Sangat sesuai untuk:

  Mahasiswa, Tholibul Ilmu, Guru,
  Pensyarah, Da’i dan Aktivis Dakwah, Ulama, Kyai,
  Penulis dan Editor, Sekolah/Madrasah, Yayasan
  Islam, Perpustakaan, Masjid bahkan Orang Awam sekali
  pun

  Klik

24 Comments

DVD Belajar Interaktif Hadith dan Ilmu Hadith

dvd-belajar-interaktif-hadis-ilmu-hadis_____________________________________________

ADA DALAM STOK

_________________________________________________________________

Bukan semua Hadis dapat dijadikan sandaran, karena tidak semua hadis benar-benar bersumber dari Rasulullah SAW. Dalam Ilmu Hadis dikenal dengan beberapa pembagian: ada yang Sahih, ada yang Hasan, dan ada juga yang dha’if (lemah), bahkan ada yang palsu. Hadis palsu dan yang lemah sekali, tidak dapat dijadikan dalil dan tuntunan. Nah, apakah anda bisa mengetahui ciri hadis palsu? Apakah anda mengetahui kenapa sebuah hadis dikatagorikan sahih, dan yang lain tidak ?

Jika kitab Al-Qur’an hanya satu, kitab-kitab Hadis sangatlah banyak. Ada Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim, ada juga Mu’jam al-Tabarani, Syu’ab al-Iman karya al-Baihaqi, ada Tsawab al-A’mal karya Abu al-Syaikh serta ratusan kitab hadis lain, bahkan banyak kitab-kitab yang memuat hadis-hadis palsu. Jadi kitab mana yang boleh dijadikan rujukan ?

 DVD Interaktif ini menjawab semua itu dan mengajarkankan penggunanya mengetahui dasar-dasar ilmu hadis. Disusun oleh DR. Ahmad Lutfi Fathulullah, MA, pensyarah hadis dan ilmu hadis di lebih dari sepuluh program pascasarjana, tiga program strata satu dan di banyak majlis-majlis ta’lim serta kader Muballigh. Dari Pengalamannya itu, serta pengembaraannya mengkaji hadis dan ilmu hadis di Syria, Jordan dan Malaysia, menjadikan metode belajar Ilmu Hadis yang ditawarkan dalam DVD Interaktif ini mudah, menyenangkan, luas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keterangan:

* Program ini adalah DVD Interaktif berbasic program Flash.
* Konsentrasi Kajian adalah Hadis dan Ilmu Hadis
* Original dibuat oleh DR. Ahmad Lutfi Fathullah, MA, dibantu oleh pembantu dan programmer
* Terdapat lebih dari 5.200 file/slide/lembar yang terintegrasi dalam satu program
* Merupakan Program Baru yang belum ada sebelumnya, terutama dalam bahasa Indonesia (Melayu),
(begitu juga dalam bahasa Arab & Inggris sepanjang pengetahuan penulis).
* Sangat mudah penggunaannya,
* Terdapat banyak pilihan, mulai dari indek, sampai tombol pencarian/search.
* Sesuai digunakan untuk Pensyarah, Ustaz, Mahasiswa atau masyarakat umum yang ingin belajar lebih dalam
lagi tentang ilmu hadis.
* Disertai bonus e-book (PDF) kitab-kitab hadis

Spesifikasi Komputer:

 • Processor Min 1 Ghz
 • RAM 256 MB
 • Resolusi Layar 1024×768
 • CD/DVD ROM
 • Windows XP/Vista/7

Sangat sesuai untuk:

Mahasiswa, Tholibul Ilmu, Guru,
Pensyarah, Da’i dan Aktivis Dakwah, Ulama, Kyai,
Penulis dan Editor, Sekolah/Madrasah, Yayasan
Islam, Perpustakaan, Masjid bahkan Orang Awam sekali
pun

3 Comments

Kitab Syarah Riyadhus Shalihin 4 Jilid (Hardcover)

syarah-riyadhus-shalihin-jilid-4-

Alhamdulillah, telah hadir di hadapan pembaca Syarah Riyadhus Shalihin jilid 1-4 karya Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. Kitab ini merupakan syarah (penjelasan) dari kitab Riyadhus Shalihin karya imam an-Nawawi. Kitab hadits yang sangat masyhur di kalangan umat Islam.

Berisi sejuta faedah sebagai bekal bagi seorang muslim untuk menuju kampung akhirat. Cakupan pembahasannya meliputi etika (adab) dan akhlak, baik akhlak terhadap sang Pencipta, diri sendiri, mahupun terhadap orang lain. Juga tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs (penyucian jiwa), pengubat hati, dan amalan-amalan lain yang merupakan perilaku dan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang arif.   Banyak sekali ulama yang telah mensyarah kitab Riyadhus Shalihin, dan buku ini merupakan salah satu diantaranya. Pembahasan kitab ini sangat lengkap serta disajikan dengan sistematik dan bahasa yang sederhana, sehingga sangat mudah untuk difahami pembaca.

Klik

7 Comments

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 68 other followers