Kitab Syarah Riyadhus Shalihin 4 Jilid (Hardcover)

syarah-riyadhus-shalihin-jilid-4-

Alhamdulillah, telah hadir di hadapan pembaca Syarah Riyadhus Shalihin jilid 1-4 karya Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. Kitab ini merupakan syarah (penjelasan) dari kitab Riyadhus Shalihin karya imam an-Nawawi. Kitab hadits yang sangat masyhur di kalangan umat Islam.

Berisi sejuta faedah sebagai bekal bagi seorang muslim untuk menuju kampung akhirat. Cakupan pembahasannya meliputi etika (adab) dan akhlak, baik akhlak terhadap sang Pencipta, diri sendiri, mahupun terhadap orang lain. Juga tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs (penyucian jiwa), pengubat hati, dan amalan-amalan lain yang merupakan perilaku dan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang arif.   Banyak sekali ulama yang telah mensyarah kitab Riyadhus Shalihin, dan buku ini merupakan salah satu diantaranya. Pembahasan kitab ini sangat lengkap serta disajikan dengan sistematik dan bahasa yang sederhana, sehingga sangat mudah untuk difahami pembaca.

Klik

7 thoughts on “Kitab Syarah Riyadhus Shalihin 4 Jilid (Hardcover)

  1. assalammualaikum,
    ingin saya ketahui semua kitab di bawah tuan ini, penulisanya ataupu syarahnya dalam tulisan rumi ataupun jawi.

  2. Assalamualaikum…adakah syarikat anda mengeluarkan buku mengenai kehidupan nabi sepenuhnya dari saat nabi dilahirkan hingga ke akhir hayatnya???Jika ada, berapa harganya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s